Sören i verkstaden 2007

Här sitter jag i min verkstad och väntar på att du skall höra av dig så jag kan hjälpa Er att få en bra akustisk miljö, bra hörselteknisk utrustning och rätt kalibrerad screeningaudiometer.

Jag har lång erfarenhet inom hörselområdet (ca 50 år) från starten 1964 tills idag. Jag gör akustikanalyser och beräkningar på hur lokaler skall bli bra för hörselskadade, installera hörteknik så det blir lättare att höra både i klassrum och konferensrum.

Sören Holmberg

Hörselingenjör

Vill du veta mer om oss, gå då in under OSS eller under den rubrik ni vill veta mer om.