Höra vid små och stora möten

Hörhjälpmedel för att höra vid små och på stora möten

Roger mikrofonsystem har olika mikrofoner som kan lösa hörandet vid små och lite större möten. Det finns mikrofoner man hänger på ordförande och det finns små clipsmikrofoner. Sitter man runt ett stort bord finns bordsmikrofoner eller handhållna mikrofoner så man får möjlighet at höra alla tala.

Bilden visar Roger mikrofonsystem som

man kan har många handhållna- och

bordsmikrofoner till samtidigt. Beroende

på hur många mötesdeltagare som man vill höra