Ljud och ljusmiljö

Kontroll av den akustiska miljön

Prisma Akustik & Service har mångårig erfarenhet av att kontrollera akustiska miljöer, vilket innefattar akustikbesiktning (rummens beskaffenhet, förvaringslådor, möbler såsom stolar och bord, golvmaterial, lekmaterial mm)akustikmätningar, bullermätningar och ljusmätningar för att sedan kunna ge så bra råd som möjligt på hur man skall förbättra den akustiska miljön i lokalerna.

 

                                                      Bild från förskola

Alla stolar måste ha tyst stolstass              Mjuka mattor är bra ljuddämpare

Mjuka förvaringskorgar är mycket tystare är bullriga plastlådor

Foskare om ljudmiljön på förskolor och skolor.

Ljudnivån är hög i förskolor och skolor vilket flera forskare har påpekat. Professor Kerstin Persson, på Sahlgrenska sjukhuset, har flera intressanta projekt om hur förbättringar av ljudmiljön upplevs av barn och personal.

Tysta leksaker

Många forskare (bla Stefan Sjödin, 2012) påpekade vikten av tysta leksaker. Så när vi gör besök hos ER

för kontroll av den akustiska miljön tittar vi även på vilket typ av leksaker som finns på förskolan.

Tysta byggleksaker ger mycket lågt buller

Ljuset är viktigt !

HAGNER Ljusmätare

Vid våra besök så ljusmäter vi även lokalerna eftersom bra ljus underlättar inlärning och vakenheten.

Ljuset skall vara 500 Lux på de material man arbetar med. Allmänbelysningen bör också vara 500 Lux

även om dagens norm säger 300 Lux.

Vill ni veta mer eller boka en tid för akustikbesiktning maila oss så hör vi av oss.   holmbergsoren@gmail.com