Tele/Hörslingor

Teleslingor/Hörslingor

Teleslingor skall finnas i samlingslokaler (enligt BBR, Boverkets byggregler 3:145). Teleslingor som ibland även kallas Hörslingor är en utrustning som installeras i rum/lokal där hörselskadade med sina hörapparater och CI- implantat kan höra via Telespolelägen som finns i hörapparaten/CI- implantatet. Normalt monteras en elkabel på golvsockeln (vanlig slinga, PLS, perimeterslinga) runt rummet och monteras in i en speciell teleslingeförstärkare. Till förstärkaren kan man sedan koppla ljudet från mikrofoner, dator, video och olika ljudanläggningar.

Med Fältstyrkemätaren mäter man tele/hörslingans ljudfält
Med Fältstyrkemätare FSM mäter man tele/hörslingans fält i dB. Skall vara 0 dB FLAT vid 1000 Hz. Ampetronics R1 (med iPhone) använder vi också tex vid frekvensvägning.

Vi har lång erfarenhet av att installera och att ställa in slingutrustning så den uppfyller dagens Norm IEC 60118-4 (Induktion loop systems for hearing aid purposes – Magnetic field strength). Redan installerade tele/hörslingor kontrollerar vi och ser till att de uppfyller dagens Norm IEC 60118-4 : 2014

Prisma Akustik  service HB har även erfarenheter av att  installera okorrelerade slinganläggningar (SLS, MLS eller fasförskjuten teleslinga) som är mycket bra om överhörningen mellan rum skall minimeras och där fältet skall vara så jämt som möjligt i lokalen och inte bli så känslig vid huvudrörelser (tex då man tittar ner på något som ligger på bordet/bänken).

Provläggning innan installation av teleslingor

Då teleslinga skall installeras är det viktigt att man tar reda på bakgrundsstörfältet. För om det är högt kommer det ge störningar då teleslingan är installerad. Armering i golvet kan göra att teleslingans ljud blir för svagt eller hörs långt utanför rummet (överhörning/spill) och att frekvensgången på teleslingan blir dålig.

Dagens norm, Norm IEC 60118-4 , föreskriver hur en bra lokal för teleslinga skall vara och hur ljudet på teleslingan skall mätas, för att allt skall bli bra.

Bilden visar provläggning av fasförskjuten/okorrelerad teleslinga med slingförstärkaren i förgrunden. Mätinstrumentet är fäst på ett kamerastativ 1,20 m över golv. Provläggning görs då man är osäker på hur armeringen/järn i golvet kommer ge för svag slinga eller att slingan kommer störa långt utanför rummet (i någon riktning).

Receptionsslinga

Enligt normen BBR 3:145, (Boverkets byggregler) Tillgänglighet och användbarhet i publika lokaler, skall det finnas slinga i samlingssalar/receptioner. Vi har stor erfarenhet av att installera receptionsslingor till en billig kostnad, sänd oss gärna en förfrågan så får ni ett offertförslag.

Receptionsslingan består av slingförstärkare och bordsmikrofon med på och av knapp. Därtill ofta en teleslingekudde eller annan lösning beroende på utformningen av receptionen.

Portabel teleslingeanläggning

Prisma Akustik & Service HB gör även speciallösningar såsom portabel slinga (portabel halsslinge mottagare) med många trådlösa mikrofoner som kan användas parallellt. Allt placerat i en väska som lätt flyttas mellan olika lokaler. Väskan innehåller laddenheten så utrustningen lätt kan laddas

Bilden visa väska med Phonaks Roger mikrofon system

Testutrustning för teleslingor och hörapparater

Prisma Akustik & Service HB har tagit fram en testutrustning (clips och hörapparat, se bild) så man direkt kan höra teleslingeljudet. Fördelen med testutrustningen är att den även går att använda för att testa hörapparatsfunktioner. Genom att clipset kan kopplas till alla bakomörat hörapparater och AIÖ/CIC.

Stetoclips med hörapparat (som har mikrofonläge och telespoleläge), samt batteri och instruktion. Kostnad för denna testutrustning är 650 kr exl moms (20200201).

Det finns även firmor som säljer lite mer avancerade tele/hörslingetestare tex:

Bo Edin AB https://edin.se/produkt/uthyrning-av-fsm-vaska/

Sennberg AB http://webshop.sennberg.se/horslingor/matinstrument/ampetronic-r1-measure-receiver