Tjänster

Tjänster

Akustik konsultation

Hörselingenjören, Sören Holmberg, på Prisma Akustik  Service HB kan komma till er förskola, skola, gymnasium eller arbetsplats för att göra en genomgång av den akustiska miljön, vilket innefattar flera typer av akustikmätningar. Efter akustikkonsultationen får ni en utförlig beskrivning på rummens beskaffenhet och hur de skall förbättras för att nå dagens standard, Svensk standard SS 25268:2007 (och Boverkets  minimikrav klass C (BBR klass C)). Som information kan nämnas att då Karolinska Universitetssjukhusets ingenjör gör en mätning så är grundkostnaden 8000 kr exl moms, därtill kommer 500kr ytterligare per rum. Vi ligger på under hälften av denna kostnad, begär en offert från oss så ser ni själva.

 

Bild på kalibrering av bullermätare